2023 оны 10-р сарын 05, Пүрэв гариг

Орчин 21 сэтгүүл

БХБЯамны Төрийн нарийн бичгийн даргын А/51 тоот тушаал "Мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалт авах 2019 оны төлөвлөгөө
Та үүнийг мэдэх үү? Унтраасан ч тог идсээр байдаг 5 цахилгаан хэрэгсэл
Монгол Улсын Үндэсний Ажил, Мэргэжлийн Ангилал ба Тодорхойлолт
Wastewater Sizing Guide
Байгаль хамгаалах болон сургууль өрхийн түвшинд усыг халдваргүйжүүлэх, аюулгүй хадгалах
SQ Flex System Sizing
SQ Flex Sizing in WinCAPS
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх бодлого, арга барилыг сайжруулах нь
Manual_RUS
Manual_ENU
Manual_DEU
WinCAPS Калькуляция издержек за срок службы
WinCAPS Life Cycle Cost Calculation
Lebenszykluskosten berechnung
Grundfos WinCAPS a userguide from Grundfos Groundwater
Эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчны эрүүл ахуйн сургалтын гарын авлага
Solar Water Disinfection (SODIS)
Safe water school Training Manual
Water Hygiene and Sanitation presentation
Household Water treatment and Safe Storage Fact: Settling
How to measure chlorine residual
Drinking Water From Household Wells
Household Water treatment and Safe Storage in emergencies manual for the trainer
Household Water treatment and Safe Storage in emergencies manual for the Participant
Household Water treatment and Safe Storage in emergencies
Water Collection Tanks and safe household water
Household water supplies
Secure Groundwater
Emergency Treatment of drinking water at point-of-use
Household Water treatment and Safe Storage Following emergencies and Disasters
Introduction to Drinking Water Quality Testing
Configurable Dosing Tank Stations Storing and dosing liquid chemicals
Cleaning and Disinfection of boreholes in emergencies
Cleaning and Disinfection of wells in emergencies
Cleaning and Disinfection of water storage tanks and tankers
Diarrhoea; Why children are still dying and what can be tankers
A toolkit for monitoring and evaluating household water treatment and safe storage programmes
Using Micro finance to Access Safe Water & Improve Health
WASH Section, UNICEF Afghanistan Country office