2020 оны 07-р сарын 11, Бямба гариг

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШИНЭЭР БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Хэвлэх2020 оны 06-р сарын 16, Нийт үзсэн : 22

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШИНЭЭР БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Зохицуулах зөвлөлийн даргын 2020 оны А/08 тоот тушаалаар Улаанбаатар хотын Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагын хариуцаж буй орон сууц, барилга байгууламж, үйлчилгээний хамрах хүрээг бүртгэх дотоод журмыг шинэчлэн баталсан билээ.

Иймд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагууд нь барилга байгууламж шинээр нэмж бүртгүүлэхдээ уг журмын дагуу материалаа бүрдүүлэхийг мэдэгдэж байна.

Журмыг Эндээс үзнэ үү.