2022 оны 06-р сарын 28, Мягмар гариг

УНДНЫ УСНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭГДСЭН ЖУРАМ, ЗААВРУУДЫН ЭМХЭТГЭЛ

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 403

УНДНЫ УСНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭГДСЭН ЖУРАМ, ЗААВРУУДЫН ЭМХЭТГЭЛ

Ундны усны аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн журам, заавруудын эмхэтгэлийг Эндээс татаж авна уу