2020 оны 08-р сарын 12, Лхагва гариг

БХБЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН А/82 ДУГААР ТУШААЛААР МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ СУНГАСАН, ШИНЭЭР АВСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

Хэвлэх2020 оны 07-р сарын 03, Нийт үзсэн : 58