2021 оны 06-р сарын 17, Пүрэв гариг

Мэргэшлийн зэрэг горилох инженерүүдэд зориулсан шалгалтын тестийн эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 19

Мэргэшлийн зэрэг горилох инженерүүдэд зориулсан шалгалтын тестийн эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.

Бүх хүрээний Зөвлөх, Тэргүүлэх, Мэргэшсэн зэрэг горилох инженерүүдэд зориулсан тест болон бичгийн шалгалтын асуултууд багтсан болно.