2021 оны 09-р сарын 24, Баасан гариг

Мэргэшлийн зэрэг горилох инженерүүдэд зориулсан шалгалтын тестийн эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 151

Мэргэшлийн зэрэг горилох инженерүүдэд зориулсан шалгалтын тестийн эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.

Бүх хүрээний Зөвлөх, Тэргүүлэх, Мэргэшсэн зэрэг горилох инженерүүдэд зориулсан тест болон бичгийн шалгалтын асуултууд багтсан болно.