2021 оны 12-р сарын 04, Бямба гариг

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МӨРӨН ХОТОД ШИНЭЭР БАРИГДСАН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ИНЖЕНЕР, ТЕХНИКЧ, ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛТНУУДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 59

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МӨРӨН ХОТОД ШИНЭЭР БАРИГДСАН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ИНЖЕНЕР, ТЕХНИКЧ, ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛТНУУДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн МОН-3713” төсөл, “НАБСАН” ХХК, “Монголын нийтийн ахуйн үйлчилгээний холбоо” МТББайгууллагууд “Хөвсгөл аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн инженер, техникч, ажилтнуудыг чадавхижуулах” сургалт зохион байгуулах гурван талт гэрээний дагуу Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан “Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн инженер техникчид, лабораторийн ажилтнуудад” зориулсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 5 үе шаттайгаар 28 хоногийн сургалт амжилттай зохион байгууллаа.