2022 оны 06-р сарын 28, Мягмар гариг

Баянхонгор аймгийн Богд, Бөмбөгөр сумын хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах загвар төлөвлөгөөг боловсруулах, бусад сумууд тухайн 2 сумаас туршлага судлах сургалтыг 2022.04.11-15-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж 72 хүн хамруулж Богд, Бөмбөгөр сумын Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлын загвар төлөвлөгөөг боловсрууллаа.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 49

Баянхонгор аймгийн Богд, Бөмбөгөр сумын хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах загвар төлөвлөгөөг боловсруулах, бусад сумууд тухайн 2 сумаас туршлага судлах сургалтыг 2022.04.11-15-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж 72 хүн хамруулж Богд, Бөмбөгөр сумын Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлын загвар төлөвлөгөөг боловсрууллаа.