2022 оны 06-р сарын 28, Мягмар гариг

Хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах загвар төлөвлөгөөг боловсруулах сургалт

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 51

Хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах загвар төлөвлөгөөг боловсруулах сургалт

Завхан аймгийн Улиастай хот, Нөмрөг сумын хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах загвар төлөвлөгөөг боловсруулах 93 хүн хамруулсан сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. "Амь Ус" ХХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж, санал солилцлоо.