2022 оны 10-р сарын 02, Ням гариг

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг, Бигэр сумдад нийт 18 сумын 105 хүн хамруулан Ундны ус, Ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 99

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг, Бигэр сумдад нийт 18 сумын 105 хүн хамруулан Ундны ус, Ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

2022 оны 6 сарын 17-20-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг, Бигэр сумдад нийт 18 сумын 105 хүн хамруулан Ундны ус, Ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтаар Есөнбулаг, Бигэр сумдын Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг боловсрууллаа.