2023 оны 06-р сарын 07, Лхагва гариг

Ус, дулаан дамжуулах төвийн машинистын мэргэжил олгох сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 124

Ус, дулаан дамжуулах төвийн машинистын мэргэжил олгох сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

2022 оны 08 сарын 01-12-ны өдрүүдэд онол, ур чадварын сургалтыг Улаанбаатар хотын Орон, сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газартай хамтран Ус, дулаан дамжуулах төвийн машинистын мэргэжил олгох 21 хоногийн хөтөлбөртэй 6-р ээлжийн сургалтад 42 иргэнийг хамруулж, 8 сарын 17-ны өдөр ХНХЯамны харъяа Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сургалт, Үнэлгээ, Судалгааны Институттай хамтран ур чадвар эзэмшсэн иргэний үнэлгээ баталгаажуулалтын шалгалтыг амжилттай зохион байгууллаа.