2023 оны 10-р сарын 05, Пүрэв гариг

ХНХЯамны харъяа Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институттэй хамтран үнэлгээ зохион байгуулж, чадамжийн гэрчилгээ олголоо.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 146

ХНХЯамны харъяа Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институттэй хамтран үнэлгээ зохион байгуулж, чадамжийн гэрчилгээ олголоо.
Төв аймгийн “Төв Чандмань дулааны эрчим хүчний газар” ОНӨААТҮГазрын Ус шахуургын станцын оператор 13, Төв суурин газрын ус хангамжийн ажилтан 12 нийт 25 ажилтанд чадавхижуулах сургалт зохион байгуулж ХНХЯамны харъяа Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институттэй хамтран үнэлгээ зохион байгуулж, чадамжийн гэрчилгээ олголоо.
  • Үнэлгээний ажлын багт: Хөндлөнгийн баталгаажуулагч П.Хишигтогтох Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институтийн Үнэлгээ, гэрчилгээжүүлэгч хариуцсан арга зүйч.
  • Хөндлөнгийн баталгаажуулагч А.Номин-Эрдэнэ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институтийн Үнэлгээ, гэрчилгээжүүлэгч хариуцсан арга зүйч.
  • Үнэлгээний багийн ахлагч Б.Алтантуул
  • Үнэлгээний багийн гишүүн С.Төгсзориг
  • Үнэлгээний багийн гишүүн Н.Буянхишиг нар ажиллалаа.
Хамтран ажилласан “Төв Чандмань дулааны эрчим хүчний газар” ОНӨААТҮГазрын хамт олонд ажлын амжилт хүсье.