2023 оны 06-р сарын 07, Лхагва гариг

Салбарын "МЭРГЭШСЭН, ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР"-ийн горилогч, сунгагч инженерүүдийн ЗААВАЛ, СОНГОН СУДЛАХ 5 багц цагийн сургалтыг 2023 оны 3 сарын 06-10-ны өдрүүдэд ЦАХИМ, ТАНХИМ хослуулан амжилттай зохион байгуулж нийт 29 инженер хамрагдлаа. Сургалтад хамрагдсан инженерүүддээ шалгалтад нь амжилт хүсье.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 112

Салбарын "МЭРГЭШСЭН, ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР"-ийн  горилогч, сунгагч инженерүүдийн ЗААВАЛ, СОНГОН СУДЛАХ 5 багц цагийн сургалтыг 2023 оны 3 сарын 06-10-ны өдрүүдэд  ЦАХИМ, ТАНХИМ хослуулан амжилттай зохион байгуулж нийт 29 инженер хамрагдлаа. Сургалтад хамрагдсан инженерүүддээ шалгалтад нь амжилт хүсье.