2023 оны 06-р сарын 07, Лхагва гариг

Салбарын "МЭРГЭШСЭН, ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР"-ийн горилогч, сунгагч инженерүүдийн ЗААВАЛ, СОНГОН СУДЛАХ 5 багц цаг тооцох сургалтыг 2023 оны 3 сарын 13-17-ны өдрүүдэд цахимаар амжилттай зохион байгуулж нийт 9 инженер хамрагдлаа. Сургалтад хамрагдсан инженерүүддээ шалгалтад нь амжилт хүсье.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 86

Салбарын "МЭРГЭШСЭН, ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР"-ийн  горилогч, сунгагч инженерүүдийн ЗААВАЛ, СОНГОН СУДЛАХ 5 багц цаг тооцох сургалтыг 2023 оны 3 сарын 13-17-ны өдрүүдэд цахимаар амжилттай зохион байгуулж нийт 9 инженер хамрагдлаа. Сургалтад хамрагдсан инженерүүддээ шалгалтад нь амжилт хүсье.