2023 оны 06-р сарын 07, Лхагва гариг

САЛБАРЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЭДИЙН ЗАСАГЧДЫН ТУРШЛАГА СУДЛАХ, ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ 2023 ОНЫ 3 САРЫН 13-17-НЫ ӨДРҮҮДЭД ТАНХИМ, ЦАХИМААР 23 АЖИЛТАН ХАМРАГДАН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 80

САЛБАРЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЭДИЙН ЗАСАГЧДЫН ТУРШЛАГА СУДЛАХ, ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ 2023 ОНЫ 3 САРЫН 13-17-НЫ ӨДРҮҮДЭД ТАНХИМ, ЦАХИМААР 23 АЖИЛТАН ХАМРАГДАН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Сургалтаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим анхаарах асуудлууд, НББ-ийн бодлогын баримт бичгийн шинэчлэлт, НББ-ийн хөгжлийн талаар Сангийн яамнаас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, Татварын шинэчилсэн хуулийн хэрэгжилтэд анхаарах асуудлууд, Татварын дата бүртгэлийн цахим шилжилт, Ус, дулааны төлбөр тооцооны бүртгэл мэдээллийн систем, ОСНАА-н байгууллагуудын салбарын Эдийн засагчдын ажлын онцлог, боловсон хүчин хүний нөөцийг бэхжүүлэх, сургалт зохион байгуулах хэрэгцээ шаардлага зэрэг сэдвийн хүрээнд Сангийн яам, Барилгын хөгжлийн төв, ММНБИнститут, ТНЗ зэрэг байгууллагуудаас МУ-ын Гавъяат Эдийн засагч, Доктор, Профессор, МУ-ын Зөвлөх инженерүүд илтгэл мэдээлэл хүргэж, байгууллагууд харилцан туршлага солилцлоо. Сургалтад хамрагдсан нийт Нягтлан бодогч, Эдийн засагчиддаа ажлын амжилт хүсье.