2022 оны 05-р сарын 23, Даваа гариг

3.4 хүрээ Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах сонгон суралцах 5 багц /кредит/ цаг тооцох сургалтын бүртгэл явагдаж байна

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 460

3.4 хүрээ Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах сонгон суралцах 5 багц /кредит/ цаг тооцох сургалтын бүртгэл явагдаж байна

3.4 хүрээ Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах сонгон суралцах 5 багц /кредит/ цаг тооцох сургалтын бүртгэл явагдаж байна