2022 оны 05-р сарын 23, Даваа гариг

2019 оны 10-р сараас 11-р сард зохион байгуулах сургалтанд доорх линкээр бүртгүүлнэ үү.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 656

2019 оны 10-р сараас 11-р сард зохион байгуулах сургалтанд доорх линкээр бүртгүүлнэ үү.
    1. 3.2 хүрээ Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах заавал болон сонгон суралцах 5 багц /кредит/ тооцох сургалт ДУЛААН ХАНГАМЖ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТ энд дарж бүртгүүлнэ үү.
    2. 3.3 хүрээ Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамжийн системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах заавал болон сонгон суралцах 5 багц /кредит/ тооцох сургалт ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АШИГЛАЛТ энд дарж бүртгүүлнэ үү.
    3. 3.4 хүрээ Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах заавал болон сонгон суралцах 5 багц /кредит/ тооцох сургалт УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТ энд дарж бүртгүүлнэ үү.
    4. 3.5 хүрээ Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах заавал болон сонгон суралцах 5 багц /кредит/ тооцох сургалт МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО, ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТ энд дарж бүртгүүлнэ үү. 
 
                Та бүхэн идэвхитэй хамрагдаарай.
                Утас: 70101779, 99874478