Ус хангамж, ариутгах татуургын 3.4 хүрээний ашиглалтын сургалт

2020 оны 01-р сарын 23
 Ус хангамж, ариутгах татуургын 3.4 хүрээний ашиглалтын сургалт
Төлөвлөгөөний дагуу 3.4 хүрээний Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-н зэрэг горилох, сунгах ЗААВАЛ суралцах 5 багц цаг тооцох сургалт зохион байгуулагдана.
Та бүхэн доорх линкээр бүртгүүлнэ үү.
Ус хангамж, ариутгах татуурга