Усны шинжилгээний химич, бактерлогичийг чадавхижуулах 5 хоногийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

2020 оны 10-р сарын 28
Усны шинжилгээний химич, бактерлогичийг чадавхижуулах 5 хоногийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна.