УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН УС, ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН МАШИНИСТЫН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ 21 ХОНОГИЙН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ 3-Р ЭЭЛЖИЙН СУРГАЛТАД 21 ИРГЭН АМЖИЛТТАЙ ХАМРАГДАЖ ЧАДАМЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ГАРДАН АВЛАА. 

2022 оны 01-р сарын 07
УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН УС, ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН МАШИНИСТЫН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ 21 ХОНОГИЙН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ 3-Р ЭЭЛЖИЙН СУРГАЛТАД 21 ИРГЭН АМЖИЛТТАЙ ХАМРАГДАЖ ЧАДАМЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ГАРДАН АВЛАА.