Улаанбаатар хотын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф

2019 оны 08-р сарын 28
Улаанбаатар хотын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф