3.4 хүрээ Усан хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах заавал суралцах 5 багц /кредит/ цаг тооцох сургалтын бүртгэл явагдаж байна. Утас 99874478

2019 оны 09-р сарын 26
3.4 хүрээ Усан хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах заавал суралцах 5 багц /кредит/ цаг тооцох сургалтын бүртгэл явагдаж байна. Утас 99874478