2023 оны 10-р сарын 05, Пүрэв гариг
Хэвлэх

Орон нутаг дахь гишүүн байгууллагууд

Аймаг Байгууллагын нэр
1 Архангай аймаг  "Ар Ус Ундарга" ХХК
 2  Багануур  “Багануур ус” ОНӨААТҮГ 
Баян-Өлгий  “СУАТ” ХХК  
 4 Баянхонгор   “Чандмань Баянхонгор” ХК     
 5 Булган   “Булган мээж” ХХК 
 6 Говь-алтай    “Ундарга Алтай” ОНӨААТҮГ
 Говьсүмбэр  “УС-ДУ” ОНӨААТҮГ 
8 Говь сүмбэр "Талын илч" ОНӨҮГ
9 Говь сүмбэр "Илчлэг шивээ" ОНӨҮГ
10 Дархан уул  “Дархан ус суваг “ХК
11 Дорноговь  “Чандмань илч” ХХК
12 Дорнод  “Дорнод Нийтийн аж ахуй” ХХК
13 Дундговь “Дундговь Ус суваг” ОНӨҮГ
14 Завхан   “Амь ус трейд” ХХК
15 Зүүнхараа  “Цант орхон” ХХК 
16 Замын Үүд "Чандмань Бадрал" ХХК
17 Налайх  “Чандмань Налайх” ОНӨААТҮГ
18 Орхон "Эрдэнэт Ус дулаан түгээх сүлжээ" ХК
19 Өвөрхангай  “Онги ус суваг”  ОНӨААТҮГ
20 Өвөрхангай  “Хар Хорин  ус суваг”   ОНӨААТҮГ 
21 Өмнөговь  “Гүний ус” ХХК
22 Сүхбаатар  “Дөрвөлж” ХХК
23 Сэлэнгэ  “Урсгал ус” ХХК
24 Төв  Төв чандмань дулааны эрчим хүчний газар
25 Увс  “Чандмань Увс” ХХК
26 Хөвсгөл  "Хөвсгөл Ус суваг ХХК "
27 Хөтөл  “Гавшгай ус” ХХК
28 Ховд  “Шим ус” ОНӨААТҮГ
29 Хэнтий “Хэнтий ус” ХХК
30 Хэнтий "Бор-Өндөр хот тохижилт" ОНТҮГ
31 Шарын гол сум “Дулаан шарын гол” ТӨХК